Nieuwe regelgeving ten aanzien van stofzuigers per 1 september 2017

Het energieverbruik van stofzuigers neemt een aanzienlijk deel van het totale energieverbruik in de Europese Gemeenschap voor zijn rekening. Het Europese parlement heeft derhalve nieuwe regelgeving opgesteld waardoor het energieverbruik van stofzuigers kan worden teruggedrongen. taski-vento-sketchOp Europees niveau kan tot 2020, 20 Twh elektriciteit per jaar bespaard worden. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks electriciteitsverbruik van alle huishoudens in Belgie.

In 2014 is al een gedeelte van deze regels reeds in werking getreden, maar per 1 september 2017 worden deze eisen verder aangescherpt. 
Deze nieuwe regels gelden niet voor “Nat-, gecombineerde nat/droog-, robot-, industriële, centrale en batterijgevoede stofzuigers, boenmachines en buitenstofzuigers.

De belangrijkste wijzigingen die gelden voor de verkoop van stofzuigers:

- Maximaal vermogen 900 Watt
- Stofheruitstoot is minder dan 1 procent
- Stofopname (dust pick up , DPU) op tapijt moet minimaal 75 procent zijn
- Stofopname (dust pick up , DPU) op harde vloeren moet minimaal 98 procent zijn
- Stofzuiger produceert minder dan 80 dB(A) geluid
- Is de slang, indien deze aanwezig is, zo duurzaam dat hij na 40 000 vervormingen onder belasting nog bruikbaar is
- bedraagt de operationele levensduur van de motor minimaal 500 uur

Op de verplichte energielabels die voor elke stofzuiger beschikbaar zijn, is de relevante informatie te vinden.

Millieueffectentaski-aero-detail

De invoering van deze nieuwe regelgeving betekent naast besparing van elektriciteit ook de potentiele besparing van 6 miljoen CO2. 
Dat is vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 8 middelgrote energiecentrales.
Het wattage heeft slechts voor een beperkt gedeelte invloed op de 
reinigingsprestaties. Efficiënte mondstukken en een slim ontwerp van 
de luchtstroom bepalen voor het grootste gedeelte de kwaliteit van een 
stofzuiger.

TASKI stofzuigers

Binnen het TASKI portfolio voldoet de TASKI GO stofzuiger al aan alle eisen. Vanaf augustus zal de TASKI vento worden opgevolgd door de revolutionaire TASKI aero stofzuiger die meer dan voldoet aan de nieuwste EU normeringen.