St. Antonius Ziekenhuis aan de slag met TASKI Intellibot

‘Winst op veel fronten: schoner, efficiënter en flexibeler’

Het St. Antonius heeft zes locaties in de regio Utrecht, de hoofdlocaties zijn gevestigd in de steden Nieuwegein en Utrecht.

antonius-ziekenhuis-utrecht.jpg

“De vloeren werden standaard met zit schrobzuigmachines schoongemaakt, maar die machines bieden weinig flexibiliteit”, weet Wenny Braam, Afdelingshoofd Services van het St. Antonius. Hij vertelt dat de vloeren van de locaties gemiddeld vier keer week worden geschrobd, ’s ochtends tussen zes en acht uur of rond lunchtijd. “Dat zijn niet de meest ideale tijden, maar het was onmogelijk om dit anders in het werkschema van de schoonmakers in te passen. In het meest ideale geval boenen wij de vloeren in de nacht.”

Met de Intellibot is die mogelijkheid ontstaan. De gerobotiseerde schrobzuiger wordt in eerste instantie alleen op de locatie Utrecht ingezet en zorgt daar voor winst op meerdere vlakken, verklapt Braam. “De Intellibot is heel efficiënt en kan per uur autonoom duizend vierkante meter vloeroppervlakte schoonmaken. En schoon betekent ook echt schoon in het geval van de Intellibot, iedere keer weer. Bovendien is de Intellibot waterbesparend en is de inzet flexibel. ’s Nachts, ’s morgens of in de late avonduren: het maakt niet uit. “De tijd die nu door de inzet van de Intellibot wordt bespaard, zien wij als de kans om de service- en dienstverlening te vergroten. Er kunnen bijvoorbeeld taken door het schoonmaakteam worden opgepakt, die anders blijven liggen. De arbeidsproductiviteit gaat daarmee omhoog.” Het publieke sanitair is zo’n element dat extra aandacht krijgt dankzij de inzet van de Intellibot. “Dat is altijd een kritiek punt, het wordt snel vies. Nu kunnen medewerkers vijf à zes keer per dag de toiletten langsgaan. En als er toch een klacht is, kan de calamiteitendienst er meteen op af.”

Eigen beheer

Het St. Antonius heeft traditioneel de schoonmaak in eigen beheer. De Intellibot is voor het ziekenhuis een middel om die constant hoge kwaliteit te waarborgen. “Het St. Antonius zoekt continu naar verbetering; met de Intellibot geven wij dat op schoonmaakgebied handen en voeten. Maar de inzet van de autonome schrobzuigmachine van Diversey is ook bedoeld om de professionele uitstraling van het ziekenhuis, en het schoonmaakteam daarbinnen, te stimuleren. Niet alleen richting de patiënten en de bezoekers, ook richting alle eigen medewerkers. Het zorgt ervoor dat zij op een andere manier naar het team kijken, het zorgt voor een positievere gedachte over schoonmaak”, aldus Braam.schoonmaakteam-sint-antonius.jpg

De aanschaf van de Intellibot voor locatie Utrecht, en later hoogstwaarschijnlijk ook voor de locatie Nieuwegein, heeft intern om die reden ook niet geleid tot grote discussies, vertelt Braam. “Natuurlijk vraagt het een hogere investering, en natuurlijk kijk je eerst of de bestaande schrobzuigmachines aan vervanging toe zijn. Het antwoord op dit laatste was bij ons ja. En als daarbij ook een efficiencyslag kan worden gemaakt vanwege de autonome inzet van de schrobzuigmachine, dan is ook het plaatje voor de investeringscommissie en uiteindelijk de Raad van Bestuur helder; dit moeten we doen.”

Proef draaien

De Intellibot is voorzien van een mappingfunctie, waarmee de operator de robot eenmalig programmeert zodat deze zelfstandig en veilig de ruimtes gaat schoonmaken die hij moet schoonmaken. “Mochten er obstakels in een ruimte staan waar de machine niet omheen kan, bijvoorbeeld als een gang volledig is geblokkeerd, dan geeft de machine een signaal en wordt de operator automatisch opgeroepen. Die kan vervolgens het obstakel verwijderen en de machine zijn weg laten vervolgen. Bij structurele wijzigingen in de route kan de geprogrammeerde route eenvoudig worden aangepast ”
Medewerkers worden uitgebreid getraind in het gebruik van de Intellibot. Diversey verzorgt dit. “Naast de schoonmaakmedewerkers wordt ook de beveiliging hierin meegenomen. Als de Intellibot namelijk ’s nachts wordt ingezet, en er ontstaat een probleem, fungeren zij als operator”, vertelt Braam. Dat Diversey het St. Antonius ondersteunt met de trainingen, en daarmee ook met een goede implementatie van de Intellibot bij het ziekenhuis, is volgens hem belangrijk. ‘Ik ben een generalist, geen specialist op dit gebied. Daarom zoek ik partners die helpen, partners die van de hoed en de rand weten en die mij op hoogte stellen van alle ontwikkelingen die er spelen. Diversey doet dit, het is erg prettig samenwerken op die manier.”

taski-intellibot-antonius.jpg